ინტერვიუ

ინტერვიუ გიორგი დოლიძესთან, ბრენდჰენდის დამფუნძებელთან.